Dodaj ogłoszenie
Atlas Ryb

Aloza - Alosa alosa

Amur biały - Ctenopharyngodon idella

Babka czarna - Gobius niger

Babka piaskowa - Pomatoschistus microps

Belona pospolita, belona - Belone belone

 

Boleń - Aspius aspius

Brzana - Barbus barbus

Brzana - Barbus barbus

Brzanka - Barbus meridionalis

Brzanka - Barbus meridionalis

Certa - Vimba vimba

Certa - Vimba vimba

 

Ciernik - Gasterosteus aculeatus

Ciernik - Gasterosteus aculeatus

Ciosa - Pelecus cultratus

Ciosa - Pelecus cultratus

Dorsz, wątłusz - Gadus morhua

Dorsz, wątłusz - Gadus morhua

Flądra, stornia - Platichthys flesus

Flądra, stornia - Platichthys flesus

Głowacica - Hucho hucho

Głowacica - Hucho hucho

Głowacz białopłetwy - Cottus gobio

Głowacz białopłetwy - Cottus gobio

Głowacz pręgopłetwy - Cottus poecilopus

Głowacz pręgopłetwy - Cottus poecilopus

Jazgarz - Gymnocephalus cernua

Jazgarz - Gymnocephalus cernua

Jaź - Leuciscus idus

Jaź - Leuciscus idus

Jelec - Leuciscus leuciscus

Jelec - Leuciscus leuciscus

Jesiotr zachodni - Acipenser sturio

Jesiotr zachodni - Acipenser sturio

Karaś - Carassius carassius

Karaś - Carassius carassius

Karaś srebrzysty - Carassius auratus gibelio

Karaś srebrzysty - Carassius auratus gibelio

Karp - Cyprinus carpio

Karp - Cyprinus carpio

Kiełb, Kiełb krótkowąsy - Gobio gobio

Kiełb, Kiełb krótkowąsy - Gobio gobio

Kiełb białopłetwy - Gobio albipinnatus

Kiełb białopłetwy - Gobio albipinnatus

Kiełb Kesslera - Gobio kessleri

Kiełb Kesslera - Gobio kessleri

Kleń - Leuciscus cephalus

Kleń - Leuciscus cephalus

Koza - Cobitis taenia

Koza - Cobitis taenia

Koza złotawa - Cobitis aurata

Koza złotawa - Cobitis aurata

Krąp - Blicca bjoerkna

Krąp - Blicca bjoerkna

Kur rogacz - Myoxocephalus quadricornis

Kur rogacz - Myoxocephalus quadricornis

Leszcz - Abramis brama

Leszcz - Abramis brama

Lin - Tinca tinca

Lin - Tinca tinca

Lipień - Thymallus thymallus

Lipień - Thymallus thymallus

Łosoś atlantycki - Salmo salar

Łosoś atlantycki - Salmo salar

Miętus - Lota lota

Miętus - Lota lota

Okoń - Perca fluviatilis

Okoń - Perca fluviatilis

Parposz - Alosa fallax

Parposz - Alosa fallax

Piekielnica - Alburnoides bipunctatus

Piekielnica - Alburnoides bipunctatus

Piskorz - Misgurnus fossilis

Piskorz - Misgurnus fossilis

Płoć - Rutilus rutilus

Płoć - Rutilus rutilus

 

Pocierniec - Spinachia spinachia

Pocierniec - Spinachia spinachia

Pstrąg potokowy - Salmo trutta fario

Pstrąg potokowy - Salmo trutta fario

Pstrąg tęczowy - Oncorhynchus mykiss

Pstrąg źródlany - Salvelinus fontinalis

Pstrąg źródlany - Salvelinus fontinalis

Pstrąg źródlany - Salvelinus fontinalis

Rozpiór, Siniec - Abramis ballerus

Rozpiór, Siniec - Abramis ballerus

Różanka - Rhodeus sericeus amarus

Różanka - Rhodeus sericeus amarus

Sandacz - Stizostedion lucioperca

Sandacz - Stizostedion lucioperca

Sapa, klepiec - Abramis sapa

Klepiec, Sapa - Abramis sapa

Sieja pospolita - Coregonus lavaretus-Forma

Sieja pospolita - Coregonus lavaretus-Forma

Sielawa - Coregonus albula-Forma

Sielawa - Coregonus albula-Forma

Słonecznica - Leucaspius delineatus

Słonecznica - Leucaspius delineatus

Strzebla Czekanowskiego

Strzebla Czekanowskiego

Strzebla potokowa - Phoxinus phoxinus

Strzebla potokowa

Strzebla przekopowa - Phoxinus percnurus

Phoxinus percnurus

Stynka - Osmerus eperlanus

Stynka - Osmerus eperlanus

Sum, Sum europejski - Silurus glanis

Sum, Sum europejski - Silurus glanis

Sumik amerykański, Sumik karłowaty

Sumik amerykański, Sumik karłowaty

Szczupak - Esox lucius

Szczupak - Esox lucius

Szprot - Sprattus sprattus

Szprot - Sprattus sprattus

Sledź - Clupea harengus

Sledź - Clupea harengus

Śliz, Śliz pospolity - Noemacheilus barbatulus

Śliz, Śliz pospolity - Noemacheilus barbatulus

Świnka - Chondrostoma nasus

Świnka - Chondrostoma nasus

Tołpyga biała - Hypophthalmichthys molitrix

Tołpyga biała - Hypophthalmichthys molitrix

Tołpyga pstra - Hypophthalmichthys nobilis

Tołpyga pstra - Hypophthalmichthys nobilis

Troć jeziorowa - Salmo trutta lacustris

Troć jeziorowa - Salmo trutta lacustris

 

Troć wędrowna - Salmo trutta trutta

Troć wędrowna - Salmo trutta trutta

Ukleja - Alburnus alburnus

Ukleja - Alburnus alburnus

Węgorz europejski - Anguilla anguilla

Węgorz europejski - Anguilla anguilla

Wężynka - Nerophis ophidion

Wężynka - Nerophis ophidion

Wzdręga - Scardinius erythrophthalmus

Wzdręga - Scardinius erythrophthalmus

 

 

Reklama
Zareklamuj się
Forum Wędkarskie